PharmaSuite

PharmaSuite, a aplicación marco


O principal produto de Basesoft constitúeo a solución marco PharmaSuite, un sistema integrador de módulos para a xestión de todas e cada unha das áreas e seccións dos servizos de farmacia (farmacotecnia, terapia I.V., ensaios clínicos, oncoterapia, nutrición, consultas externas, centro de información de medicamentos, etc.).

O noso obxectivo foi crear unha contorna de traballo común para os profesionais da farmacia que permita a compartición de datos sanitarios comúns e a comunicación directa entre os profesionais e os distintos módulos da solución marco, utilizando para iso unha tecnoloxía homogénea.

Esta funcionalidad conseguímola compartindo entre os distintos módulos, por unha banda, o sistema de información hospitalaria (HIS) común a todos os servizos (pacientes, facultativos, unidades de enfermería, camas, etc.), e por outra banda a información común de medicamentos e a súa tipología (proveedores, usuarios, etc.), ademais dos datos específicos de cada módulo de xestión.

Para poder implementar todas estas especificaciones nun sistema automatizado, é dicir, nun programa de aplicación que gestione os datos relevantes e produza os documentos requiridos, deseñouse unha base de datos co ambiente relacional adecuado e un xestor desta base de datos que controla e supervisa todas as transacciones.PharmaSuite, ademais de servir de marco integrador dos módulos de xestión, integra funcionalidad propia moi útil, como a consulta de fichas técnicas e prospectos de medicamentos a través do Nomenclátor da AEMPS, administración bibliográfica, xestión de usuarios e máquinas, e, próximamente, implementación da guía farmacoterapéutica e outras funcionalidades útiles.

Para obter o máximo rendemento de PharmaSuite e os seus módulos actuais e futuros recoméndase a adquisición de equipamiento específico, tal como impresoras de etiquetas con capacidade para impresión de códigos QR e de barras, así como detectores de pegadas dactilares para o control de acceso do usuario ao sistema e o aseguramiento da calidade na ejecución de operacións críticas. Todo o equipamiento certificado para o seu uso coa contorna PharmaSuite pode ser adquirido directamente a través do noso servizo de asesoría e venda de hardware.


Na nosa "folla de ruta" para a evolución de PharmaSuite incluímos polo menos e por esta orde provisional, os seguintes módulos de xestión:


  • Farmacotecnia.

  • Terapia I.V. (oncoterapia, AR, EE, etc.).

  • Ensaios clínicos.

  • Nutrición parenteral total.

  • Dispensación a pacientes externos (VIH, EM, ELA, etc.).

  • Centro de información do medicamento.

  • Farmacocinética.

  • Radiofarmacia.

  • E, no horizonte, dispensación en dose unitarias e administración.

Para descubrir o que ofrece cada un dos módulos pulse aquí.


En Basesoft estamos comprometidos coa calidade dos nosos produtos.

Facebook Google+ Twitter

Basesoft.es usa cookies para mejorar la web y su experiencia de uso. Se han activado las cookies necesarias para las operaciones esenciales de la web. Para ampliar la información acerca de las cookies que usamos y como borrarlas, mire nuestra política de privacidad.

Acepto las cookies de este sitio.
Política de privacidad